Kontakty

Hornoměcholupská 497
109 00
Praha 10 - Horní Měcholupy

Tel.: +420 267 712 345
Mobil: +420 602 383 100
Fax.: +420 267 710 711 E-mail: autogpo@autogpo.cz

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU1

 

Správa vozového parku a péče o firemní flotilu …. Optimalizace nákladů !!

1Optimalizace vašich nákladů na provozování firemních vozidel se prolíná celým procesem využívání firemních vozidel. Od jejich pořízení přes financování vhodným finančním produktem, případně koupí aut za hotové až po stanovení rentabilních kilometrových nájezdů a s tím souvisejících servisních nákladů, volbu vozidla, stupeň výbavy, atd.

Naše vysoce specializovaná služba zaměřená právě na toto problematiku rozdělujemem do následujících oblastí :

 • Analýza vozového parku – stav vozového parku a návrh na jeho revitalizaci, návrh nejvhodnějšího produktu pro Správu vozového parku.
 • Pořízení nového vozidla a uvedení do provozu – doporučení vozidla a dodavatele, registrace, dodání, proškolení, kontrolní činnost.
 • Provoz vozidla – zajištění kompletního servisu, pneuservisu, pick-up servisu, náhradního vozidla, silniční asistence, osobního managera a pravidelné kontroly technického stavu vozidla, kontrolní činnost.
 • Ukončení provozu vozidla a prodej – převzetí vozidla od uživatele, vrácení majiteli (leasingové společnosti), konečné vyúčtování s majitelem, ocenění popř. znalecký posudek, realizace prodeje, kontrolní činnost.
 • Správa vozového parku (fleet management) – vedení kompletní evidence vozového parku , komunikace s pojišťovnami, leasingovými společnostmi, Policií ČR atd., pravidelné reporty, kontrola nákladů na vozový park a návrh optimalizace, online databáze vozového parku , osobní manager.

Správa vozového parku, tedy fleet management zahrnuje komplexní služby v oblasti provozování firemních vozidel. Nezáleží na tom, zdali provozovaná vozidla máte ve vlastnictví, koupená za hotové, nebo na leasing. Smyslem této služby  je úspora nákladů : investičních, servisních, časových i mzdových.
Služba zahrnuje :

 • Nákup a dodání vozidel - zajištění co možná nejlepší ceny na trhu u daného modelu
 • Zabezpečení financování - zajištění optimálních podmínek na trhu dle druhu financování
 • Servisní správu – probíhá v rámci našeho servisů, sledování provozních nákladů vozidel, kontrola rozsahu a oprávněnosti fakturovaných položek, autorizace oprav, kontrola dodržování cenových standardů.
 • Pojištění a likvidaci - komplexní pojištění havarijní, zákonné, skel, nákladu, likvidace pojistných událostí
 • Náhradní vozidla - zabezpečení náhradního vozidla v případě opravy nebo pojistné události.
 • Správu daní a poplatků - evidence a platby silniční daně, dálničních poplatků
 • Školení řidičů – pravidelné školení řidičů v oblasti akt.předpisů dle zákona
 • Pronájem vozidel – zajištění pronájmu vozidel od nejnižší až po nejvyšší třídy
 • Prodej ojetých vozidel – zajištění prodeje vozidla při vyřazení z užívání za co možná nejlepší cenu v daném čase

V rámci této služby máte 24 hodin denně neustálý přehled o nákladovosti Vašich vozidel po jednotlivých SPZ i za celou firmu dohromady.

Kontaktujte nás: Pro bližší informace prosím kontaktujte našeho fleetového specialistu.